Общи условия за провеждане на фотосесия

Общите условия са валидни за всички провеждани от мен фотосесии и е задължително подписване на ПОРЪЧКА / ДОГОВОР, за да бъде предоставена услугата.  Записвайки час за фотосесия при мен вие се съгласявате с тези условия.

 1. Настоящият договор се съставя във връзка с извършване на фотографска услуга от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по желание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 2. След фотосесията в срок от три дни ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ получава линк на посочения e-mail адрес (интернет връзка) към персонална галерия със снимките от фотосесията в умален вид с воден знак (PREVIEW). От галерията ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има възможност да избере снимките, които ще получи.
 3. До три седмици, след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изпрати опис с номерата на избраните кадри на е-mail адреса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще получи снимките обработени в електронен формат (JPG).
 4. До една седмица, след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ получи снимките в електронен формат ще получи и печатните материали, ако пакета включва такива, на посочения от него адрес или от студиото в удобен за двете страни час.
 5. Има опция за експресна обработка на избрани снимки. Допълнително се заплащат 2 лв. за брой експресно обработена снимка. Срока за експресна обработка е от 3 до 7 дни.
 6. Обработката на избраните снимки ВКЛЮЧВА корекция на цветната температура, експонация, засилване и корекция на цветовете, изостряне на изображението, изчистване на дефекти по фона, допълнително кадриране по необходимост. При заснемане на лица над 18г. възраст, кожата се омекотява, като скрива леки козметични дефекти, ако е необходимо.
 7. Обработката НЕ ВКЛЮЧВА ретуш или други забележими корекции по лицето или други части от тялото.
 8. Снимките са обект на авторско право и всички свързани с него права.
 9. Снимките са предназначени само за лично ползване.
 10. Забранява се публикуването на снимки под каквато и да било форма (печатни, Интернет издания и др.) без да се цитира името на автора. Публикуването на снимки в Интернет (вкл. Facebook) или други издания е разрешено само за копията с авторско лого върху тях.
 11. Избрани снимки могат да бъдат публикувани в Интернет страници на автора с цел попълване на професионалното му портфолио.
 12. Използването на снимките за рекламни цели е категорично забранено без изричното писмено съгласие на автора!
 13. Нарушенията на авторското право се регулират от законодателството на Република България и ЕС
 14. Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.